کاندوم احساس سه بعدی ۳D Sense کاپوت

15,000 تومان 7,000 تومان

ارضا و رسیدن به اوج لذت جنسی
با 3 محرک جنسی در 3 مرحله و بعد مختلف
تنظیم هورمون های جنسی
تحریک فیزیکی آناتومیکی موثر
نهایی شدن ارگاسم با ایجاد نهایت لذت جنسی

Martinas Rankin Womens Jersey Jake Smolinski Womens Jersey